Det har varit höstens följetong – Marvel Avengers-utställningen vid Östgötaporten i Norrköping. Det kommunala evenemangsbolaget Upplev Norrköping satte ribban högt och budgeterade för 100 000 besökare under sommaren.

När det bara kom 30 000 besökare sprack den ekonomiska planen och hela notan landade på 15 miljoner back. Fiaskoutställningen följdes av två utredningar, en intern och en av revisionsbyrån KPMG, som båda innehöll kritik kring evenemanget.

Granskningen visade på klara brister gällande bland annat avtal, upphandlingar, riskanalys och uppföljningar.

I samband med att den externa rapporten blev offentlig valde fem styrelseledamöter att avgå: Ordförande Reidar Svedahl (L), ordinarie ledamöterna Eric Stuart (S) och Mikael Winbladh (S), samt suppleanterna Louise Malmström (S) och Pernilla Knutsson (C).

Tre styrelseledamöter valde i första omgången att sitta kvar. Men efter det att moderbolaget (Norrköpings Rådhus AB) haft styrelsemöte i fredags valde även vice ordförande Joanna Sjölander (M), Camilla Karlsson (FI) och suppleanten Filip Jakobsson (M) att lämna sina poster. Avgångarna fastställdes av Kommunfullmäktige (KF) under måndagskvällen.

Roger Källs (S) föreslås ta över Upplev Norrköping, men fram till att en ny styrelse väljs på bolagsstämman i april nästa år styrs bolaget av en interimsstyrelse som valdes på KF.

Den tillfälliga styrelsen består av tjänstemän, främst jurister och ekonomer. De invalda är: Pernilla Olausson (ordförande), Caroline Larsson, Maria Norman, Linda Hjort, Tommy Jaensson, Pär Höglund (suppleant), Ulf Arumskog (suppleant) och Henrik Walgeborg (suppleant).