För drygt ett år sedan lämnade Vänsterpartiet in en motion om att ta bort förmånsbilarna för de heltidsarvoderade politikerna inom Region Östergötland. Sedan dess har frågan varit en av de största på arvodeskommitténs bord. På mandatperiodens sista regionfullmäktige kom frågan att bli en av de sista debattämnena.

Att Vänsterpartiet föreslår att förmånsbilarna ska bort är inte speciellt konstigt eller förvånade erkände gruppledaren Emil Broberg. Men i medborgarnas ögon finns det skäl att ifrågasätta systemet med förmånsbilarna, påpekade han i talarstolen.

– Vi anser inte att skattemedel ska användas på det sättet. Som förtroendevald har man ett arvode som täcker en egen bil om man vill ha någon.

Artikelbild

| Översynen av Region Östergötlands regelverk för förmånsbilar skjuts på framtiden.

Emil Broberg ifrågasatte också det faktum att heltidspolitikerna har sin arbetsplats förlagd i hemmet vilket medför att de dessutom får reseersättning varje gång de åker till regionhuset i Linköping.

– Förtroendevalda ska ha arbetsvillkor som så mycket som möjligt liknar övriga på arbetsmarknaden eller i vår region.

Regionstyrelsens tredje vice ordförande, Anders Härnbro (S) ansåg att Vänsterpartiet försökte skapa en konflikt som egentligen inte fanns och att ärendet inte var så enkelt. Regelverket saknar policy och behöver ses över. I det nuvarande står valet mellan årskort inom Östgötatrafiken eller förmånsbil. Om förmånsbilar tas bort väcks en rad andra frågor, bland annat om det är geografiskt möjligt att vara förtroendevald, enligt Anders Härnbro.

– Om man bara ska vara hänvisad till Östgötapendelns sfär för möten så kommer det att bli svårare att hantera uppdraget om man bor i norra Finspång, Ydre, Valdemarsvik och liknande.

Han ansåg att det var bättre att utreda frågan vidare och då fokusera på förtroendevaldas mobilitet och inte slå fast vilket fordon det är man åker i eller hur man tar sig från punkt A till B och hem igen.

Emil Broberg frågade Anders Härnbro hur han tror att en sjuksköterska i Ulrika tar sig från jobbet:

– Du kan spekulera fritt!

– Det är jag inte så intresserad av, tack! svarade Anders Härnbro vilket fick Emil Broberg att göra en målande beskrivning.

Marie Morell, gruppledare för Moderaterna, stämde in i debatten och konstaterade att den här typen av diskussioner alltid blir lite knepiga, inte minst för att vissa berörs mer än andra.

– Jag vill inte ge mig in i debatten om vad som är rätt och fel. Men det är viktigt att komma ihåg att när man har en förmånsbil så får man betala extra skatt på ett antal tusen kronor. Men det är naturligtvis en förmån att på ett relativt enkelt sätt att ha en trafikduglig bil som klarar miljökraven.

Martin Tollén (S), ledamot i regionens arvodeskommitté tog på sig lite av skulden att frågan hade tagit lång tid att utreda och sa att målet varit att ha ett förslag på nytt regelverk till onsdagens regionfullmäktige. Slutsatsen var det snarare var ett uppdrag för regionstyrelsen att nysta i, vilket också var själva förslaget som fullmäktigledamöterna skulle ta ställning till.

– Arvodeskommittén ser inte förmånsbilarna som en del av ersättningen, sedan att det rent skattemässigt är det, är inte syftet, utan snarare en konsekvens som inte vi råder över, sade Martin Tollén. Principen vi har är att det är arvodet du får som ska täcka ersättningen för ditt jobb.

I det nuvarande systemet läggs förmånsvärdet på ledamöternas lön och blir en del av den lönegrundande inkomsten som höjer pensionen.

Enligt Marie Morell är målet att presentera en lösning i augusti innan valet, men det återstår att se.