- Det kan vara svårt för människor att, utifrån skisser och annan information, bilda sig en uppfattning om hur det kommer att se ut. Det här är ett steg närmare verkligheten, tillägger han, intill den modell, som nu visas upp för allmänheten i Sjöhuset.

250 000 ton
Genom modellen, skala 1:100, vill projektledningen bland annat visa hur lagringen av muddermassorna ute vid Grännäs kommer att te sig i förhållande till topografi och geografi.

Totalt rör det sig om 250 000 ton muddermassor, som ska läggas upp på ett nio hektar stort område, vilket har höjt flera kritiska röster mot deponin.

Vad som bland annat skapar oro, hos vissa kritiker, är det enorma tryck som massorna kommer att alstra.

För att möta trycket ska inte mindre än 38 000 kalkcementpelare gjutas på plats. En slags strandskoning ner mot Valdemarsviken.

"Bonus"
Modellen har tagits fram utifrån den helikopterscanning, som gjordes över samhället i ett helt annat syfte, nämligen översvämningsområdena i och runt centralorten för en tid sedan.

- Scanningen blev något av en bonus för oss. Genom den kunde vi tillgodogöra oss data på varje kvadratmeter, som lades in i en dator. Utifrån dessa data skrevs den här modellen ut, via en speciell skrivare säger Hans Noack.

Det är företaget Kaproco AB i Söderköping, som sysslar med modeller av det slaget. Dess ägare Kai Heed berättar inlevelsefullt hur man med hjälp av en 3D-skrivare, skriver ut en fysisk modell, eller prototyp, i stället för en ritning eller bild!

- När vi trycker på print så får vi inte ut ett papper utan en pryl. Modellerna skrivs ut i färg, antingen i komposit, eller i plast, upp till en maxhöjd på 200 millimeter, berättar Kai Heed och ger smakprov på andra tingestar, en blockflöjt och en tandprotes, som formats av skrivaren.