Fastighetschef Mikael Jonsson på Valdemarsviks kommun uppger att arbetet kör igång när som helst.

– Jag hade träff med entreprenören förra veckan på plats. Inget exakt datum för byggstart är spikat beroende på asfalten. De börjar förmodligen med att lägga en asfaltsram runt planen innan de lägger själva gräset, säger Mikael Jonsson.

NT har tidigare berättat att konstgräsplanen byggs på Grännäs IP som ersättning för de två planer som fått stryka på foten när muddermassor från miljöprojekt Valdemarsviken deponerats på Grännäs strand.

Budget för anläggandet av konstgräsplanen uppgår till en summa av 2,7 miljoner kronor. I anbudssumman på 2 395 000 kronor uppger fastighetschef Mikael Jonsson att det ingår konstgrässystem, asfaltsram, stängsel, bollfångarnät, belysningsmaster samt diverse material för skötsel av planen.

– Kostnader för matning av el och vatten med mera, tillkommer på anbudssumman. Vi beräknar att vi håller budget.

Anläggningen skall enligt planen vara klar och slutbesiktad till den 16 juni i år. Nils Liedholm Cup, som firar 10-årsjubileum i år, inleds 26 juni på Grännäs.