Verkstadsföretaget Holmbo Production tvingades ställa in alla betalningar och ansöka om företagsrekonstruktion i januari i år. Mot löfte om bland annat kraftig reducering av kostnader tilläts företaget inleda en tre månader lång rekonstruktion med start den 9 januari.

För en tid sedan inkom Holmbo Production med ansökan om ytterligare tre månaders förlängning av rekonstruktion. Som skäl till detta uppger företaget att ekonomin inte försämrats, att orderflödet är gott samt att man lyckats reducera sina kostnader. Efter förhandlingar med facket har man bland annat genomfört personalminskningar och därmed minskat företagets lönekostnader med 40 procent. Dessutom har man avvecklat och sålt maskiner som använts i den skärande verksamheten.

Vid förhandlingar i Norrköpings Tingsrätt har företagets ägare nu uppgett sig vara öppna för att skjuta till medel. Valdemarsviks Sparbank har även sagt sig vara positiva till en fortsatt rekonstruktion för att rädda verksamheten kvar i Valdemarsvik.

Bland gäldenärerna ska det endast vara företaget Vadstena Varmförzinkning AB som motsatt sig fortsatt rekonstruktion. Företaget uppger att man fortfarande efterlyser information om hur Holmbos förvaltning omhändertogs innan rekonstruktionen inleddes. Holmbo Production ska nämligen ha uppgett att ekonomin var god strax innan ansökan om rekonstruktion. Holmbos svar på frågan om förvaltningen, att man kan svara på detta först efter färdigställd årsredovisning för 2013, vill gäldenären ifråga inte acceptera.

Vadstena Varmförzinkning menar att Holmbos agerande innan rekonstruktionen inleddes var sådant att rekonstruktionen inte bör fortsätta, och att företaget borde kunna lämna den begärda informationen utan hänvisning till årsredovisningen.

Den utsedde rekonstruktören av Holmbo Production tillstyrker dock fortsatt rekonstruktion, och menar att det föreligger särskilda skäl för detta. Tingsrätten väljer att gå på samma linje och beviljar fortsatt rekonstruktion fram till den 9 juli i år.