Den smått överraskande besöksiffran har Kemle svårt att analysera, men menar att reklam, läget vid E 22 samt den tillfälliga omläggningen av nämnda väg gjorde sitt till.

– Det var säkert många som gjorde en avstickare, efter den första avstickaren, från E 22. Dessutom är jag övertygad om att det stora antalet bilar på parkeringen invid E 22, skapade intresse för arrangemanget.

VIKEN RUNT

Artikelbild

| Gustav Andersson svetsar avloppsledningen ,som ska gå till Sandviks reningsverk under vikens yta.

Knallar, museum, gamla veteranfordon, hantverkare samt musikunderhållning vara några av flera inslag i programmet.

– Vi kommer givetvis att genomföra det här nästa år, fast då med fler aktiviteter, säger Kemle.

Så bomässan, som pågick samtidigt i Valdemarsvik, var inte negativt för er del?

– Uppenbarligen inte.

Artikelbild

* * *

Svenska Fergusonklubben Grålle, med säte i Ringarum, ansöker om att få sätt upp en traktor, på en pelare, invid E 22, 400 meter norr om Ringarums Värdshus. I ansökan till länsstyrelsen framkommer att traktorn även ska belysas. Klubben som bildades 1987 är i dag Europas största veterantraktorklubb, med närmare 7 000 medlemmar samt 14 underavdelningar.

* * *

Från underavdelningar till undervatten. För där, under Valdemarsvikens yta, läggs för närvarande den andra etappen av en ny avloppsledning, som sträcker sig från inre delen av viken till Sandviks reningsverk. Med lite fantasi ser det i dagsläget ut som hajfenor på rad. Det är i själva verket tyngderna som ska hålla rören på plats.

– Just nu flyter de eftersom det är luft i ledningen, men när avloppsvattnet släpps på, ja då går de till botten. Det hela ska vara klart i början av juni, berättar Gustav Andersson, som sammanfogar ledningarna genom svetsning.

* * *

Många flyttfåglar har anlänt, men en som kanske hade för avsikt att flyga i motsatt riktning är Chili. Hur som haver så har denna papegoja lämnat bostaden i Västertryserum och gett sig ut på en bevingad tur i trakten. Kanske längre. Polisen, som har fått in en anmälan om förlorade Chili, uppger att fjäderdräkten till största delen är grå med orange stjärt.

Viken runt