Men det blev också möten med allmänheten, "ute på stan", innan han under kvällen deltog i ett möte i Folkets hus.

Vad är den vanligaste frågan du får när du är ute och träffar allmänheten?

– Varför ska vi rösta? Jag svarar att det är väldigt mycket som EU fattar beslut om, vilket påverkar folk i Gusum.

Artikelbild

Vad vill du med EU?

– En mer aktiv EU-politik som bland annat fokuserar på jobb, rättvisa villkor, mänskliga rättigheter men också på frågor som konsumentskydd. EU ska sätta ramar för att skydda människor. Det ska inte marknaden göra.

Hur uppfattar du allmänhetens inställning till EU?

– Vissa är kritiska. Flera frågar varför EU lägger sig i ett och annat. Jag försöker vidga perspektiven. Men jag kan inte erinra mig att jag har hört åsikter om att vi ska lämna EU när jag varit ute.

Varför ska en metallarbetare i Gusum rösta i EU-valet och just på dig?

– Jag kommer aktivt att driva rättvisa villkor på arbetsmarknaden. I grunden handlar det om att säkra jobben, även i Gusum

Är du för eller emot EMU?

– Jag är positivt inställd, men det är bra att vi inte är medlemmar nu.