Centern presenterar ett valprogram för en bättre äldrevård i kommunen. Partiet skriver i ett pressmeddelande att äldre överlag är nöjda med vården och omsorgen, men att kvalitén behöver höjas. Centern föreslår bland annat att kommunens biståndsbedömare ska fatta beslut om antal timmar i hemtjänsten som äldre är berättigade till, men den äldre ska själv – i möjligaste mån – få bestämma innehållet i servicen. C vill även öppna för LOV.

Jenny Elander Ek (C), vice oppositionsråd:

– Vi vill kolla om det går att införa LOV i Valdemarsvik. Alternativet bör i alla fall finnas. Kvalitet är A och O oavsett vem som utför tjänsten.

Andra förslag handlar om att se över möjligheten till utökad rätt till färdtjänst, möjliggöra för IT-utbildning för äldre antingen genom kommunens regi eller via studieförbund eller frivilligorganisationer och att tillsammans och i dialog med fastighetsägare utforma en tydlig strategi för att ordna boenden för äldre.

– Vi vill ha kvar boendena för äldre i Ringarum, Gusum, Gryt och Valdemarsvik och se över hur många platser boendena på respektive ort ska ha. Centern vill dessutom utvärdera alternativa platser för vård- och omsorgsboende i Valdemarsvik. Vi ska vårda samarbetet med Region Östergötland som Valdemarsvik har idag och som är en förutsättning för en god omvårdnad av våra äldre, förklarar Jenny Elander Ek.

Centern föreslår i valprogrammet att kommunen stöttar frivilligorganisationer som genom att till exempel följa med på läkarbesök gör insatser för äldre.