Fredrik Törnborg, samordnare brottsprevention, Valdemarsviks kommun:

– Mötet den 2 maj syftar till att ge information och praktiska tips på hur man skyddar sin båt på bästa sätt. Vi ser en ökande trend ifråga om brottstypen både i landet och i kommunen. Anledningen till att stölderna ökar är att det är mycket pengar inblandat och att risken att bli tagen på bar gärning är relativt liten. Sverige är dessutom glest befolkat, båtägarna kanske inte upptäcker brottet förrän de ”öppnar upp” fritidshuset till påskhelgen.

Var mötet kommer att hållas är ännu inte bestämt. Funkishuset har tidigare nämnts, men det kan bli aktuellt med Folkets hus beroende på intresse. På plats finns försäkringsbolag som svarar på frågor och Securemark som informerar om stöldmärkning. Leder informationskvällen gör lokalpolisen Fredrik Törnborg och Karl Landström, polis och samordnare i Östergötland, som bland annat jobbar med att förebygga båtinbrott och stölder.

Artikelbild

| Fredrik Törnborg, samordnare, brottsprevention, Valdemarsviks kommun.

– Utvecklingen är tyvärr ingen rolig läsning. Vi går mot större och dyrare båtar med kraftigare motorer. I takt med att stöldvärdena skjuter i höjden ökar risken för att de stjäls. Stat och kommun gör allt man kan för att skydda och hjälpa till men i längden blir det svårt. Båtägarna måste ta större ansvar.

Fredrik Törnborg nämner åtgärder som stängsel och belysning vid båtuppläggningsplatser, bommar med rejäla lås, vaktlistor och grannsamverkan.

– Eftersom polisen många gånger har svårt att ta tjuvar på bar gärning skärps kraven på att båtägare och föreningar ser till att bli bättre på att förebygga brott. Flertalet av stölderna sker av professionella ligor från öststaterna. Ingenting tyder på att den negativa trenden är på väg att vända.