DEC NV fick arbetet i konkurrens med två andra anbudsgivare, Jan De Nul NV från Belgien samt NCC Construction Sverige AB.

Dec NV vann entreprenaden genom det lägsta priset, som hamnade på 244 miljoner kronor, 46 miljoner kronor lägre än NCC Construction och 60 miljoner lägre än Jan De Nul NV.

- Vi hoppas att kunna komma igång med saneringsarbetet efter nyår, under förutsättning att ärendet inte överklagas. En överklagan skulle innebära att arbetet förskjuts ytterligare, säger Tomas Örnberg, chef för tekniska förvaltningen i Valdemarsvik.

Artikelbild

| En vik där kromhalterna är höga och som nu ska saneras av ett belgiskt företag, som anser sig kunna utföra arbetet för 244 miljoner kronor, vilket är 46 miljoner lägre än anbudet närmast.

Miljoner saknas
Men faktum är att finansieringen ännu inte är i hamn. För närvarande finns beslut om 228 miljoner kronor.

- Enligt den aktuella kalkylen ligger totalkostnaden, inklusive runtomkringkostnader, på 308 miljoner. Det behövs ytterligare 80 miljoner kronor och jag ska redan i dag besöka länsstyrelsen och naturvårdsverkets representanter för diskussioner. Naturvårdsverket är medvetet om läget och vi har också fått positiva signaler angående resterande finansiering

Vad handlar runtomkringkostnaderna om?

- Det är projektkostnader i övrigt, såsom projektledning, miljökontroll, administration, intrångsersättningar och dylikt.

Artikelbild

Vad känner ni till om DEC NV?

- Det är ett stort företag som har gjort saneringsarbeten i Sverige tidigare, bland annat ett stort sågverksområde i Söderhamn samt även i Svartsjöarna. Ett företag med stor kapacitet, vilket för övrigt samtliga anbudsgivare har.

Artikelbild

400 ton krom
Saneringen innebär att Valdemarsviken kommer att muddras på 250 000 ton förorenat bottensediment, varav 400 ton består av krom. Muddermassorna läggs upp som en landfyllning intill Grännäs fritidsområde.

- Det känns bra att vi äntligen har kommit så här långt och att de förberedande markarbetena och muddringen nu snabbt kan komma igång, säger Erland Olausson (S), ordförande i styrgruppen.

Hur snabbt det blir, ja det kan bero på konkurrenterna. Det finns nämligen en möjlighet att någon av de två andra anbudsgivarna överklagar beslutet.