Näringslivsutvecklaren Malin Österström förklarar att nästa steg handlar om att samla intressenter, titta på sträckningar och ta fram kostnadsunderlag i de områden som inte är utbyggda. Samtidigt hävdar Valdemarsviks kommun på hemsidan att det bör höjas ett litet varningens finger för eventuella politiska beslut i närtid. Beslut som kan påverka både ekonomin och planerad investeringstid.

När det gäller utbyggnad i Gryts landsbygdsområde är Telia och Zitius två samarbetspartners medan länsstyrelsen står bakom stödpengarna som beviljats.

– Investeringen betyder massor för vår fortsatta utveckling och arbetet vi gör för att stärka kommunen som en attraktiv boplats, arbetsplats och besöksmål. Satsningen kräver god kommunikation och samarbetsvilja mellan Telia/Zitius, entreprenörer och markägare för att arbetet ska löpa på och resultatet bli bästa möjliga, säger Malin Österström.

När byggnationen väl kommit igång i Gryt beräknas arbetet ta mellan 12 till 18 månader. När utbyggnaden på öarna kan ske ges svar på efter årsskiftet.