– Jag möter ofta människor som ger uttryck för sin stora oro över tillståndet i världen och här hemma. Fattigdom, svält, sjukdomar, orättvisor miljöhot och miljontals människor på flykt, sade Birgitta Dahl. Vår uppgift är att visa att det finns idéer och reformprogram för hur vi kan angripa vår tids problem Det måste vi göra nu, med mod och tillförsikt.

– En annan fråga som behöver våra gemensamma insatser är orättvisor mot kvinnor, invandrare, flyktingar, personer med funktionsnedsättningar och med otillräcklig utbildning.

Hon sade vidare att skolreformen på 50-och 60-talen måste återupprättas. En skola där alla barn med olika bakgrund kan mötas och utvecklas tillsammans. Miljön är en annan hjärtefråga.

Artikelbild

| Birgitta Dahl, tidigare miljöminister och talman, var årets 1 maj talare i Söderköping.

– Vi behöver ett helt nytt transportsystem. Flyget och den motorburna fossildrivna vägtrafiken svarar för en stor del av hoten mot hälsa och miljö. Men här krävs också en genomgripande förändring av vårt sätt att leva.

Lisa Nåbo, ordförande i Östergötlands SSU-distrikt, gladdes åt en nystartad SSU-förening i Söderköping.

– De som säger att ungdomen inte bryr sig och att socialdemokration är på väg neråt har inte träffat de fantastiska ungdomarna i SSU Söderköping.

Hon pratade också om vikten av EU-valet, att övertyga ungdomar att rösta, "det är vår framtid" och önskemålet att EU ska sätta hållbarhet framför enskilda vinstintressen.

Artikelbild

| Kommunalrådet Ted Starkås och tidigare EU parlamentarikern Göran Färm, årets 1 maj-talare i Gusum.

Conny Nilsson, Pappers näringspolitiska ombudsman talade också om vikten av EU-valet.

– Vi socialdemokrater tar ställning för trygga jobb, inte dumpade löner. Vi kräver att svenska lagar och regler ska gälla i Sverige och en trygg arbetsmiljö. Ingen ska dö eller bli sjuk av jobbet.

Artikelbild

| Olika budskap på plakaten både lokalt och allmänt.

Efter Söderköping fortsatte Valdemarsviks socialdemokrater firandet på hemmaplan I Gusums Folkets hus där Göran Färm, tidigare EU-parlamentariker och författare till boken Ett bättre Europa, talade om bland annat fredsfrågor.

– Freden var det som EU mest grundades för att skapa. Vi trodde att vi vunnit freden för gott när det kalla kriget avslutades. Vi hade både rätt och fel. EU har lyckats skapa den längsta fredsperioden mellan medlemsländerna, men omvärlden ser värre ut.

– Vi har fått se saker vi trodde oss förskonade från, tortyr, kemisk krigsföring, bomber mot civila och har själva påverkats av massiva flyktingströmmar. Här måste internationella samfunder ta störra ansvar med gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.

Lokala talare på respektive ort var oppositionsrådet Tuula Ravander Söderköping och kommunalrådet Ted Starkås, Valdemarsvik.