Astrid-Marie Jonsson, som driver Sjöberga ­lanthandel bjuder kaffe i butiken med utsikt över sjön. Framåt våren­ kommer vyn att förändras.

På tennisplanen intill badplatsen ska en multisport­arena för utomhusidrott växa fram.

Ett stenkast därifrån, intill festplatsen och fotbolls­planen har markarbetet för en ny aktivitetshall på­börjats. Sammanlagt rör det sig om satsningar på ­omkring 2,2 miljoner kronor.

Artikelbild

| Helen Jerrebrant.

Hur mycket bidrar kommunen med?

– Ingenting till dessa två, svarar Helen Jerrebrant, projektansvarig, men lägger snabbt till att kommunen under året lägger 200 000 kronor på att rusta upp badplatsen i Önn.

Byggandet av multisport­arenan och aktivitetshallen sker med bidrag från flera parter. EU:s landsbygdsprogram, Leader Folkungaland och Idrottslyftet står för merparten. Privatpersoner och föreningar har dock bidragit med omkring 350 000 kronor.

– Vi har 215 bidragsgivare, säger Helen Jerrebrant och låter sig imponeras av bygdens engagemang för sin egen framtid.

Artikelbild

| Astrid-Marie Jonsson.

Aktivitetshallen får måtten 12 gånger 20 meter och kommer att få flera användningsområden; till exempel boule, luftgevärsskytte, agility och teknikträning.

– Det kommer att vara väldigt öppet vad man kan göra. Vi kommer också ha plats för ett litet fikarum.

Multisportarenan beskrivs­ som en rink med något högre­ staket, för spontanidrott, fotboll, basket, innebandy (fast utomhus).

– Det ska vara en naturlig mötesplats, där man kan träffas över alla generationer, ­säger Helen Jerrebrant.

Hon drivs av möjligheten att utveckla och förbättra på hemmaplan och har lärt sig att initiativen måste tas.

Astrid-Marie Jonsson instämmer:

– Allt blir bättre om man brinner för något. Jag tror att vi fått detta driv efter att vi förlorat saker här, säger hon och syftar bland annat på den kommunala skolan som lades ner.

Projekt för nya bostäder i området är på gång.

– Det gäller lägenheter för äldre, men vi behöver också andra bostäder. Det finns inga tomma bostäder här i dag, vi kan faktiskt tala om bostadsbrist, säger Astrid-Marie Jonsson.

Hon fortsätter att över­tyga om bygdens framtidstro.

– Förskolan har fått utöka antalet platser.

För ytterligare utveckling önskar de båda att kommunen ser till möjligheten att utveckla landsbygden med hjälp av statliga bidrag. Med kommunal delfinansiering kan föreningar söka statliga medel för olika satsningar.

– Vi vill till exempel rusta upp bygdegården och kan söka pengar från Boverket. För att få 600 000 från ­Boverket behöver vi stöd från kommunen på 150 000 kronor. Kommunen borde se det som en möjlighet, säger ­Astrid-Marie Jonsson.

lotta.willsater@ostgotamedia.se