Likt en pastor tar Johan Berger emot i gamla metodistkyrkan på Järnvägsgatan. Han tar samtliga konferensdeltagare, personal inom vård och omsorg i Valdemarsviks kommun, i handen och hälsar de välkomna till eftermiddagens föreläsning.

– Jag tycker det är bra att kommunen insett hur viktigt det är med utveckling hos personalen och att man satsar på de här frågorna, säger Berger.

Målet med föreläsningen är att få organisationen att växa och utvecklas, vilket nås när personalen trivs och fungerar så bra som möjligt i uppdrag och relation.

Artikelbild

Övningar. Konferensdeltagarna deltog aktivt genom till exempel feedback.

Coachen, föreläsaren och handledaren tror sig veta vad han pratar om. Innan Berger beslutade sig för att åka runt i Sverige och föreläsa jobbade han själv inom vården.

– Jag har jobbat 30 år i den här branschen. Jag vet framför allt hur viktigt det är med balans på arbetsplatsen. I ena vågskålen har vi arbetsuppgifter, mål och resultat. I den andra finns det relationer och känslor, förklarar han.

För de 40-tal deltagarna på plats blir föreläsningen inte bara passiv, de får vara med aktivt genom vissa övningar, som till exempel feedback.

– Många i den här branschen kanske inte är så vana vid att ta för sig. Jag vill ingjuta mod, att de ska våga mer.

Artikelbild

Hur vill du att de ska känna sig när de lämnar lokalen i eftermiddag?

– Jag vill framför allt att de ska känna sig stärkta. Och att de känner att de har blivit sedda.