Filippa Reinfeldt (M) var något sen till besöket på äldreboendet Åldersro, eftersom hon höll sig till hastighetsbegränsningarna på de smala vägarna ut till Gryt, sa hon med ett leende. Som oppositionsrådet Anna Nilssons (M) mentor följde hon med på en dag i lokalpolitikerns valkampanj.

– Det är skönt att prata med någon och få goda idéer utifrån, sa Anna Nilsson, som är förstanamn på Moderaternas fullmäktigelista.

Filippa Reinfeldt förhörde sig om situationen på äldreboendet och var särskilt intresserad av tekniska hjälpmedel. Efter att ha suttit ned och pratat en stund med boende och personal fick de en rundtur på boendet.

Artikelbild

| Filippa Reinfeldt (M) är oppositionsrådet Anna Nilssons (M) mentor.

– Trevligt att folk kommer och sitter ned och pratar kring kaffebordet, tyckte enhetschefen Kerstin Johansson.

– Valpropaganda, tyckte 88-åriga Karin Johansson.

– Men det får man lov att tåla.

Efter Åldersro vankades lunch på Fyrudden och sedan ett besök i Sinnenas trädgård i Valdemarsvik. Anna Nilsson är en av tio kvinnor som fått en mentor tilldelad sig inom ramen för Moderatkvinnornas mentorskapsprogram där tidigare kvinnliga toppmoderatpolitiker stöttar och coachar andra kvinnor i partiet. Men varken Anna Nilsson eller Filippa Reinfeldt tycker att det behövs ett särskilt program för kvinnor.

Artikelbild

| Filippa Reinfeldt (M) och Anna Nilsson (M) drack kaffe med de boende på äldreboendet Åldersro i Gryt.

– Det behövs för män också, men de har inte kommit lika långt när det gäller att stötta varandra, sa Filippa Reinfeldt.

Från april i år till nästa vår kommer de att träffas fyra gånger och torsdagens möte var deras andra. Bortsett från att Anna Nilsson är politiker i en liten kommun och Filippa Reinfeldt varit politiker i Stockholm har de mycket gemensamt, tyckte Filippa Reinfeldt.

Artikelbild

| Enhetschef Kerstin Johansson visade Filippa Reinfeldt (M) och Anna Nilsson (M) runt på äldreboendet.

– Vi har en liknande livssituation: vi är i samma ålder, har vuxna barn och vår syn på valfrihet är densamma. Sedan kan det ju vara bra för någon som har ambitioner om att bli kommunstyrelsens ordförande att bolla och stämma av med någon som varit det.

Filippa Reinfeldt har tidigare varit bland annat kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Täby i Stockholms län. 2014 valde hon att i stort sett lämna politiken och gick över till det privata vårdbolaget Aleris där hon ansvarar för affärsutveckling och lobbyverksamhet.

Artikelbild

Under hennes tid som landstingsråd i Stockholms läns landsting var det många turer kring bygget av sjukhuset Nya Karolinska. Och turerna är inte över än. Regeringen meddelade i februari att en kriskommission ska granska hanteringen av sjukhuset.

Hur har detta påverkat förtroendet för dig?

– Det rådde full politisk enighet kring detta och jag var en av landstingets 149 ledamöter som röstade för. Med facit i hand kan man säga att det skulle inte ha varit någon OPS-lösning (offentlig-privat samverkan, reds. anm.) men jag tror att det kommer bli ett fantastiskt sjukhus.

För Anna Nilssons del är Filippa Reinfeldt en mycket bra mentor, även om hon inte längre är direkt aktiv inom politiken.

– Hon har ju inte glömt bara för att det är några år sedan. Jag tror hon kan lära mig mycket om kommunikation och hur man marknadsför sig.