I kommunens Mål och budget 2019–2022 står att avyttring planeras av de båda hembygdsgårdarna och att föreningarna erbjuds ta över. Där framgår också att allt underhåll efter överlåtelsen åvilar köparna och att ett klart underhållsbehov finns.

I vilket skick är husen?

– Byggnaderna är inte statusbesiktade, men vi vet ju att det finns uppenbara brister i tak och fasader, vilka är förutsättningar för att det ska vara tätt och byggnaderna kunna bevaras, säger fastighetschef Mikael Jonsson, Valdemarsviks kommun.

Artikelbild

| Valdemarsviks hembygdsgård Åbäcksholm får också fortsätta att vara kommunägt.

Lill-Åby är Gusums hembygdsgård, en gammal lantgård någon halvkilometer utanför samhället, som föreningen arrenderar för en symbolisk summa mot att man sköter underhåll och vissa reparationer.

– Vi har sagt nej till att äga husen på Lill-Åby eftersom vi har fastigheter så det räcker ändå, säger Leif Månsson.

Föreningen fick förra året överta några tidigare privatägda 1700-talshus inne i Gusum.

– Det är redan mycket som vi gjort på Lill-Åby, men nu börjar vi komma till åren och det är svårt att få yngre att engagera sig, säger Leif Månsson.

Valdemarsviks hembygdsförening har sitt huvudsäte på Åbäcksholm med det stora huset byggt 1889 där föreningen varit sedan 1960 och betalar ett arrende runt 12 000. Föreningen äger dock ett par av de fyra röda husen på området. Även Kvarnen får disponeras av föreningen.

– Vi har sagt nej till att överta husen, vi vill fortsätta att arrendera och ligger nu i förhandlingar med kommunen, säger ordföranden Krister Ryding. Mer kan jag inte säga just nu.

Ytterligare fyra hembygdsföreningar finns inom kommunen.

Tryserums hembygdsförening är däremot en förening som med glädje tackade ja, men inte till kommunen utan till Svenska kyrkan som ägt husen på hembygdsgården men den 3 december 2018 skänkte dem till föreningen. I gåvan ingår också tomten där husen står.

Ringarum hembygdsförening äger såväl husen på Hembygdsberget som lusthuset i Fyllingarum.

Likaså äger Gryts hembygdsförening husen på Björkudden, men arrenderar marken av Linköpings stift på ett nyligen förnyat 50-årskontrakt.

Östra Eds hembygdsförening har fått kyrkstallet i gåva av tidigare ägare till Åsviks Säteri. Marken där kyrkstallet står tillhör fortfarande Åsvik.

– Vi har erbjudits att också få marken men tycker att förrättningskostnaden blir för stor för en avstyckning så vi vill hellre ha ett långt kontrakt för marken runt omkring samt hagen där midsommarfesterna hålls, säger David Fogelberg.