De var nio stycken på det första årsmötet i Ringarum 1987, berättar Håkan Gerhardsson. Han var med från början och startade föreningen för Grålle-traktorn. Idag har klubben runt 7 000 medlemmar runt om i Sverige.

– Det började här i kaffestugan, säger Håkan Gerhardsson och pekar på det lilla röda huset på Hembygdsberget i Ringarum.

Det var också här som jubilaren firades på lördagen. Medlemmar, representanter från några av föreningens sektioner i Sverige och andra intresserade samlades för att minnas klubbens 30 år, lyssna på tal, gå tipspromenad och äta lunch tillsammans. På plats fanns flera Grålle-traktorer, både privata och från museets samling.

Artikelbild

| Med från början. Håkan Gerhardsson berättar hur det gick till när klubben startade.

Håkan Gerhardsson berättade om föreningens historia och Ferguson-veteranen Lars Petersson delade med sig av sina minnen från när Grålle-traktorn kom till Sverige 1947. Traktorn var revolutionerande för jordbruket.

– Den hade en genial konstruktion med plog och harv där bak, säger Paul Johansson, klubbens vice ordförande.

– Den ersatte hästen i många avseenden, säger ordförande Mats Mattsson.

Det är 70 år sedan Grålle kom till Sverige, något som också uppmärksammades.