– Jag som valsamordnare jobbar sedan en vecka tillbaka på heltid med EU-valet. Vi är sammanlagt tre personer inklusive två valhandläggare från Valdemarsviks kommun som arbetar med valadministration. Det är många olika saker att tänka på, säger Eva Köpberg.

Rollen som valsamordnare innebär bland annat att rekrytera röstmottagare till valdagen, boka och hitta lokaler och personal för förtidsröstningen som inleddes i onsdags. Dessutom ska material beställas från Valmyndigheten.

Valdemarsvik har sex valdistrikt. Totalt är ett 50-tal medarbetare engagerade i EU-valet.

Eva Köpberg:

– När det gäller förtidsröstningen i till exempel receptionen på Strömsvik schemaläggs medarbetare för uppgiften eftersom det sker utöver deras ordinarie arbetsuppgifter. Det går också att förtidsrösta på dag- och kvällstid i Gusums Folkets hus och i biblioteket på Ringarums skola. Förtidsröstningen är en mycket fin service för allmänheten. Vissa kvällar går det att rösta ända fram till klockan 19.00.

Måndagen efter valet överlämnas det preliminära valresultatet för Valdemarsvik till länsstyrelsen i Linköping. Samma vecka räknas brevröster från utlandet och röster som valdistriktet av olika anledningar inte har godkänt. Den 29 maj ska kommunens arbete vara avslutat.

– Valmyndigheten ersätter kommunen med drygt 200 000 kronor i statsbidrag för att säkerställa att EU-valet genomförs, säger Eva Köpberg.

Cirka 6 000 kommuninvånare är röstberättigade. 42,3 procent röstade i EU-valet 2014, en ökning med två procent jämfört med 2009.