– Nu går det knappast inte längre att bara skylla på snön. Idag är det inga problem att komma fram. Det är ett elände med alla jävla soppåsar, säger en man i Ringarum.

Han tycker inte att rådet från kommunen – att lägga soppåsarna bredvid den idag överfulla tunnan – miljömässigt är någon bra idé med tanke på råttor och kråkfåglar i flock.

– Förra året stängdes jag av tre gånger utan någon vettig orsak. Det var varken halt eller trångt om utrymme att vända bilen på. Attityden gör mig förbannad, utvecklar han.

Toni Rosenberg, driftledare vid Suez Recycling AB:s hushållsavdelning i Valdemarsvik, förklarar att chaufförernas arbetsmiljö och säkerhet går i första hand.

Konsekvensen av halt väglag – trots stora extrainsatser och utökade turer – betyder tyvärr att vissa abonnenter kommer i kläm och får vänta på att få soptunnorna tömda.

– Vi gör allt vi kan för att köra ifatt. Men det hela bygger på att väghållarna grusar och håller vägarna farbara. Där råder det inga tvivel. Arbetsmiljön kan vi aldrig tulla på och bedömningsrätten ligger hos chaufförerna. Det står jag bakom fullt ut. Jag hoppas att vi kan tömma i Ringarum under veckans ordninarie tur, säger Toni Rosenberg.

Valdemarsviks kommun uppger på hemsidan att hämtning för villahushåll sker normalt varannan vecka. Vid flerfamiljshus och verksamheter sker det en eller två gånger per vecka och för fritidsboenden är det hämtning varannan vecka under perioden vecka 16-39, alltså april-september.