– Jag skulle säga att vi ligger minst tio år före många kommuner i södra Europa i integrationsarbetet och hur vi arbetar med nyanlända och via länsstyrelsen förebygger segregation. Vi pratar om ett stort uppdrag att inspirera lokala aktörer att prioritera och ta emot målgrupper som kvotflyktingar, var de ska bo och förbereda dem för arbetsmarknaden, säger Djamal Hamaili, integrationssamordnare i Valdemarsviks kommun.

Han ska på ett EU-möte i Haag i november berätta hur kommunen har jobbat med integrationsarbetet, spridit ut grupperna över kommunen inklusive landsbygden och det långsiktiga arbetet – med hjälp av olika insatser och stödprogram i vissa branscher – förbereda nyanlända för arbetsmarknaden.

– Våra goda erfarenheter har naturligtvis inte gått de här länderna förbi, framför allt att vi har löst många frågor på ett bra sätt. Jag säger inte att vi inte har utmaningar kvar att lösa, men tack vare alla stimulerande uppgifter har vi också lärt oss mycket genom åren.

Artikelbild

| Djamal Hamaili, integrationssamordnare, Valdemarsviks kommun, blickar mot Europa.

Är lilla Valdemarsviks storlek en styrka i sammanhanget?

– Ja, vi har tacklat uppgiften på ett bra sätt. Sverige är ett föredöme. I nuläget vet jag inte hur situationen och förutsättningarna är för de aktuella städerna i Italien, Frankrike, Tyskland, Holland och Belgien. Jag vill ge deras representanter och stödgrupper tips, kunskap och verktyg för att övertyga politiker och civilsamhälle och locka befolkningen att hjälpa till.

Fotnot: Kortfilmen "Integration för alla – alla för integration" om just Valdemarsvik har fått mycket beröm på EU-nivå. Finns på Youtube.