Redan 2016 togs beslut i kommunstyrelsen om tidsbegränsade platser och parkeringsvakter, men ärendet skickades tillbaka för ny utredning och sedan dess har frågan hamnat i malpåse.

Trafiksamordnaren Kristina Hörnqvist får regelbundna samtal till kommunhuset Strömsvik från framför allt köpmän och näringsidkare runt Storgatan och Järnvägsgatan som ledsnat på respektlösa bilister.

– Jag planerar från förvaltningen att ta upp frågan på nytt om parkeringsvakt. Sett till det lagliga mandatet kan vi inte göra så mycket mer än att påtala att det är 30 minuter som gäller och se till att vi har lokala trafikföreskrifter som stödjer det. Tyvärr är det få som tänker ett steg till att det också drabbar dem som har lite svårt att gå och kanske inte heller har rätt att stå på handikapparkering.

Vad säger polisen?

– Polisen får "lappa" bilar men det sker ju enligt deras prioriteringsordning och med all respekt för det.

Kristina Hörnqvist ser också bekymmer inför sommaren när Valdemarsviks kommun växer.

– Det är lätt att förstå irritationen när turister och potentiella kunder inte har någonstans att parkera. Så ska det inte vara.