Centerpartiets partistyrelse har utsett partiets politiska talespersoner för mandatperioden. Deras uppdrag är att dels föra partiets talan på respektive område, dels vara en aktiv del i opinionsbildandet kring sina frågor, uppger Centerpartiet i ett pressmeddelande.

Bland ett 20-tal talespersoner återfinns både namn som är kända sedan tidigare tidigare inompolitiken och nyinvalda riksdagsledamöter.

Magnus Ek ser fram mot uppdraget:

– För mig är det stort, roligt och utvecklande. Det är så här jag vill ha det. Vi pratar om viktiga frågor och förutsättningar för hela samhället, att inte fördärva naturmiljön, dricksvattnet och havsmiljön.

Har du några speciella mål du vill uppnå?

– Målet är en god miljö och en cirkulär ekonomi. Svårare är det inte. Vi måste ha en hållbar tillväxt utan att fördärva någonting. Målet är ganska enkelt, hur vi tar oss dit är riktigt spännande och krångligt. Samtidigt tycker jag ändå att förutsättningarna är ganska goda sett till det liggande januariavtalet. Vi vill bland annat utreda en höjning av kemikalieskatten och utöka pantsystemet, säger Magnus Ek.

Centern är också för ett så kallat produktpass. Det ska bli tydligare att se vad en vara innehåller och hur den har producerats.