Han har träffat flera olika organisationer, föreningar och förbund som har fått berätta om deras syn på problemen. Dessutom har Mattias Geving gjort mängder av intervjuer och läst forskning. På sin blogg publicerar han referat från träffarna.

Målet är ett handlingsprogram med konkreta politiska förslag som han bland annat tar med sig för att driva inom partiet där han kandiderar till Region Östergötland.

– Det finns forskning som visar att ökningen av psykisk ohälsa bland ungdomar och unga vuxna till viss del beror på att de är sämre idag än tidigare på att känna igen och hantera normala situationer som till exempel stress och sorg. Sorg är en normal reaktion, men är man inte beredd på det är det lätt att koppla det till psykisk ohälsa.

Artikelbild

| Politikern Mattias Geving (S) lyfter frågan om psykisk ohälsa. Till vardags är han administrativ chef vid barn- och utbildningskontoret i Söderköping.

– Sorgearbetet tar tid, men ska inte nödvändigtvis behandlas med antidepressiva läkemedel. Vi måste börja prata om vad som verkligen är sorg eller stress och hur det ska hanteras.

Han fortsätter:

– Det är vanliga reaktioner att reagera på ett visst sätt om du är stressad, så är livet. Vissa saker är och kommer att bli jobbiga att hantera.

Han hävdar att det är läge att komma bort från plakatpolitiken och istället satsa på tydliga och konkreta politiska förslag för att hitta orsakerna.

Artikelbild

| Centern presenterar nytt förslag för att minska sjukskrivningar vid psykisk ohälsa.

– Nu är det dags att verkligen gå på djupet. Slutsatserna jag kommer fram till försöker jag längre fram omsätta i politiken, berättar Mattias Geving.

Han förklarar att psykisk ohälsa inte bara kostar samhället enorma summor varje på. Det personliga lidandet går heller inte att mäta i kronor och ören.

Artikelbild

| Ung man lider av psykisk ohälsa.

Varför har ingen tänkt på det här tidigare?

– Frågan är komplex. Myndigheter och organisationer ser allt för ofta bara sin del av kakan. Vi behöver titta bredare och hjälpas åt för att få en bättre samsyn. Stora och tidskrävande samhällsförändringar har också betydelse. Enligt socialstyrelsen behandlas var tionde ung i Sverige för någon typ av psykisk ohälsa idag.

– Det är jättesummor i sammanhanget när vi diskuterar kostnader för till exempel vård, arbetslöshet och inkomstbortfall, säger han.

Socialstyrelsens Kunskapsguide skriver att slimmande organisationer inte är till någon hjälp. Det saknas tyvärr många gånger tid för att tänka och fokusera på annat än den egna uppgiften. Många unga idag upplever stress, sömnsvårigheter, huvudvärk, ångest och svårigheter att hantera vardagen. Fler unga får antidepressiva läkemedel utskrivna, i synnerhet unga kvinnor. Dessutom vårdas allt fler unga inom den psykiatriska slutenvården.

Fotnot: Mattias Gevings blogg heter regionresan18.com.