Jenny Elander Ek (C), kommunalråd, Valdemarsvik:

– Vår utgångspunkt är att kommunerna ska hållas skadeslösa. Det är i det sammanhanget tacksamt att MSB kan hjälpa oss med ersättning för våra kostnader.

Den 23 juli grundstötte det Panamaflaggade lastfartyget Makassar Highway utanför Flatvarp i Tjust skärgård. När vinden några dagar senare ökade började fartyget att vrida sig från grundet, vilket resulterade i att en stor mängd brännolja till slut nådde strandlinjerna utanför Flatvarp. Oljeutsläppet resulterade i ett omfattande saneringsarbete vid platsen.

Nu har Västervik och Valdemarsviks kommuner tillsammans ansökt om totalt 4,7 miljoner kronor i ersättning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Något som Sveriges Radio var först att rapportera om.

– Vi begär ersättning för kostnaderna som vi har haft för saneringsarbetet. Vi begär det av MSB som i sin tur riktar sig mot rederiet och försäkringsbolaget. Vi gör den slutliga bedömningen i vår om det är färdigsanerat eller inte, så det kan tillkomma kostnader, säger Ola Karlsson, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen i Västerviks kommun.

– Förhoppningsvis behöver inte någon av kommunerna stå för kostnaderna, vi hoppas att vi får tillbaka pengarna vi ansökt om. Men skulle det vara så att MSB inte ger oss allt så kommer kostnaderna att delas lika mellan Västervik och Valdemarsvik enligt ett avtal.

Västerviks kommun tog över arbetet från räddningstjänsten den tredje augusti, alltså drygt en och en halv vecka efter grundstötningen. Joakim Jansson, säkerhetschef i Västerviks kommun, berättar att även räddningstjänsten kommer att begära ersättning av MSB.

– Jag väntar på några fakturor som jag ännu inte har fått, men vi räknar med att skicka in ansökan under januari månad. Den kommer troligtvis att landa på någonstans runt 850 000 kronor, säger Joakim Jansson.

Jenny Elander Ek igen:

– Hittills har jag inte hört om eller vilka kostnader Räddningstjänsten i Östra Götaland (RTÖG) har haft i samband med grundstötningen och oljeutsläppet. Men den här typen av sanering kostar stora pengar. Att samarbetet mellan kommunerna och andra aktörer fungerade så bra gläder mig. Tack och lov händer inte det här så ofta. Vi vill ha kvar vår vackra skärgård i oskadat skick.