– Det känns jättebra. Men jag är inte så förvånad. Av intrycken som jag har fått framstår kommunen som utvecklingsbenägen och vill skapa och utveckla en bra verksamhet. Det räcker långt, säger Caroline Hedvall, sektorschef, barn, ungdom och arbetsmarknad.

Indexet mäter kvalitetsområdena måluppfyllelse, pedagogisk personal, studie- och hälsofrämjande åtgärder samt fritidshem.

– Puls-projektet visar på mycket goda resultat. Eleverna aktiveras alla skoldagar i veckan inför längre teoripass och det spelar roll för både ett bättre lärande och psykisk hälsa att ha rörelse som en naturlig del av vardagen. Det visar också forskningen, utvecklar hon.

Rankingen genomfördes första gången 2006. Tanken från förbundets sida är att mäta – ur ett föräldraperspektiv – mäta kommunernas ambition för grundskolan. Förbundets reflektion är att skillnaderna mellan landets kommuner har ökat. Jokkmokk är årets bästa grundskolekommun, tätt följd av Dorotea, Oxelösund och Valdemarsvik. I botten ligger Laxå, Perstorp och Bollnäs. Årets raket är Lekeberg som klättrat 185 placeringar. Norberg blev Årets dykare som backade 229 placeringar, framhåller Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex 2018.

– Ambitionen är att öka måluppfyllelsen. Vi vill utvecklas ytterligare och insatserna vi gjort följs varje år upp i kommunens kvalitetssystem innan nya mål skapas. Målet är att eleverna ska bli ännu bättre rustade för vidare studier, förklarar Caroline Hedvall.

Fotnot: I Föräldraalliansen Sveriges kommunala grundskoleindex ingår bara kommunala skolor.