Vid årsskiftet höjdes momsen på biobiljetter från 6 procent till 25 procent, detta för att finansiera regeringens nya filmpolitik. För större biografer (som har mer än fem visningar i veckan) innebär det en prishöjning på runt sex kronor då dessa biografer samtidigt slipper en biografavgift.

För mindre biografer blir prishöjningen 20 kronor, om höjningen tas ut på priset. Gusum är en av dessa mindre biografer – men här har det inte blivit några dyrare biobiljetter efter nyår.

– Det har att göra med att själva bion inte är momspliktig, så den här höjningen rör inte oss, säger Kenneth Quick på Folkan Bio Gusum.

Artikelbild

| Kenneth Quick.

Den här gången var det alltså en fördel att föreningen inte var momspliktig, men andra gånger kan det enligt Quick vara en nackdel.

– Vi får ju till exempel inte dra av någon moms när vi köper in el och olja, säger han.

För de små biograferna finns det dock hopp om ekonomisk kompensation. Samtidigt med momshöjningen lägger nämligen regeringen 25 miljoner kronor per år, i fyra år, som ska gå till investeringar och upprustning av landsortsbiografer.