Det var i juni som en sjuksköterska vid hemsjukvården i Valdemarsvik rapporterade en avvikelse sedan de fått inaktuell information från ett boende i Norrköping. Patienten, som enligt planen skulle vistas i Valdemarsviks kommun, hade behov av sårvård. Valdemarsviks hälso- och sjukvårdsenhet fick då journalkopior på ordinationen för vården skickat till sig, men det visade sig att uppgifterna var inaktuella.

Efter att man vid Vård- och omsorgskontoret i Norrköping sett över avvikelsen konstateras att en sjuksköterska brustit när det gällde rapporteringen av den aktuella ordinationen till Valdemarsvik. Detta berodde på att den senaste ordinationen var dokumenterad under fel sökord i journalsystemet. Man kommer nu lyfta vikten av att dokumentera under rätt sökord.