Hannes Carlsson, tjänsteman vid sektor samhällsbyggnad och kultur, förklarar att det i år är 150 år sedan passagerartrafik med ångbåt till skärgårdskommunen startade. Hjulångaren Waldemar anlände från Norrköping för första gången den 4 juni 1868. I år är det också 200 år sedan den första reguljära passagerartrafiken med ångbåt kom igång i Sverige. Senast ångbåtarna firades var i augusti 2007. Då var det 60 år sedan ångbåtstrafiken slutade och 100 år sedan ångaren Skärgården slutade gå mellan Norrköping-Valdemarsvik. Den blev sedan Waxholm III (Stockholm) och var med på jubileet.

– Vi passar på och uppmärksammar jubiléet i samband med Valdemarsviksrodden, lördagen blir då ett enda stort arrangemang i hamnen. På kajen ställer vi ut collage som berättar om händelsen när Waldemar kom hit 1868, vilket förstås var en stor grej på den tiden. säger Hannes.

Sjöfarten är betydande för Valdemarsviks historia. Redan i början på 1600-talet benämns Valdemarsvik som en handels- och lastageplats. Enligt Hannes Carlssons efterforskningar verkar dock sjötrafiken ha varit som störst på 1930-talet då uppskattningsvis 400 fartyg trafikerade hamnen 1931.

Artikelbild

| Hannes Carlsson, Valdemarsviks kommun.

– Förr var nog samhället ganska isolerat, framför allt på vintern. Kungsvägen – Stockholm-Kalmar – gick sju kilometer väster ut och när snön kom fanns risken för att bli insnöad. När isen släppte och fraktfartygen kunde ta sig fram igen levde Valdemarsvik upp. År 1900 bodde cirka 1 200 här.

Kommunstyrelsen föreslås skjuta till 25 000 kronor till arrangemanget.