Det är en debattbok i pocketformat med drygt 300 sidor där de åtta skribenterna levererar synpunkter i omdiskuterade frågor, som vargar, feminism och Sverigedemokraterna.

Anders Bockgård är skogsbrukare och författare till tidigare nio böcker, bland dem Bondungar och Bo Jonsson Grip.

Nu väljer Anders Bockgård ämnet "tredje statsmakten" och synar media ur landsbygdsperspektiv, något han tycker att media alltmer fjärmar sig från.

Artikelbild

Bockgård anser att journalistkåren är ett skrå med "lågmält förakt för den provinsiella folkliga kulturen".

Tanken var först att skriva en bok om media, men övergick till idén att samla flera att skriva om flera frågor.

– Genom facebook fick jag snabbt ihop en grupp författare som täcker hela landet, säger Anders Bockgård.

Vad är då syftet med boken, vill ni få folk att tänka till lite mer, eller vill ni se den som underlag i diskussionsgrupper? Påverka beslutsfattare?

Artikelbild

– Det är en kombination skulle jag vilja säga. Vi vill få folk att tänka till och även påverka beslutsfattare, säger Anders Bockgård.

– Men boken är också ett sätt att bearbeta egen frustration över sakernas tillstånd, åtminstone känns det så för min del.

Annelie Sjöberg, Söderköping, är gymnasielärare och kallar sig socialliberal icke-feminist. Men det är just om feminism hon skriver.

– Det starkaste skälet för att vara feminist är att kvinnor lönediskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. En allmänt vedertagen sanning som vid närmare granskning visar sig helt sakna grund, säger hon i boken.

Karl Danielsson, agronom och lantbruksmäklare, Norrköping motsätter sig ”en stor och okontrollerad vargstam” och Staffan Danielsson, agronom och riksdagsman (C) Linköping, avslöjar strider i LRF och i centerpartiet, märkliga pensionsavtal och migrationsdramatik.

Lars-Håkan Halldin, Eksjö, före detta lantbruksdirektör, skriver om Sverigedemokraterna.

– De beskylls för nazism och fascism som jag anser är helt gripet ur luften, säger han.

Åsa Nilsson Vallenberg är skogsentreprenör och renägare i Luleå och berättar om delvis självupplevda konflikter i Sameland.

Martin Moraeus, Orsa, lantbrukare och civilingenjör, skriver om äganderättens principer och skåningen Per-Ola Olsson, lantbrukare och frilansjournalist har synpunkter på djurskyddet.