Artikeln om det sjuka äldre paret som nekas färdtjänst fick många reaktioner på Facebook med sympatier för de drabbade. Men vad gäller det här specifika fallet kommer inte kommunen att ändra åsikt.

– Jag har förståelse för att de har en besvärlig situation. Samtidigt är det viktigt att lika fall behandlas lika. Här har kommunens beslut prövats i domstol och kommit fram till att det är alldeles riktigt, säger Erland Olauson.

På gårdagens kommunstyrelse fattades ändå beslut, med bred politisk enighet, om att låta förvaltningen utreda hur man ska hantera den här typen av ärenden. Erland Olauson menar att det finns ett glapp i servicen för de äldre som bor i kuperat område och har närmare än två kilometer till busshållplatsen. De har nämligen inte rätt till Östgötatrafikens anropsstyrda trafik, vilket de som bor längre ifrån busshållplatsen har.

Artikelbild

NT 11 augusti. Artikeln om färdtjänst fick många att reagera.

– De har inte rätt till färdtjänst och inte till anropsstyrd trafik, det anser vi är ett bekymmer.

En möjlig lösning som nu ska ses över är om kommunen kan erbjuda anropsstyrd trafik för de som behöver, även om de har närmare än två kilometer till busshållplatsen.

– Men förvaltningen måste gå igenom och se vad det blir för kostnader och vilka praktiska möjligheter som finns.