Beslutet klubbades på måndagens sammanträde.

– Förslagen till förändringar, både öppettider och vad vi vill utveckla i lokalerna i Syntorp, har diskuterats en tid. Jag ser inga konstigheter i skrivelsen från kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget från arbetsutskottet togs upp på vårt extrainsatta styrelsemöte förra veckan. Vi förväntade oss ett positivt beslut från kommunstyrelsen, säger Lars Beckman (S), ordförande för Gusums Bruksmuseum.

Beslutet innebär att museet stänger för säsongen den 1 oktober. Verksamheten blir från och med i år säsongsöppen. Till nästa år ska en modell sjösättas för att utbilda nya feriearbetande ungdomar. Samarbetet runt utbildningen sker mellan kommunens GIFVA-enhet och stiftelsen.

– Vi ser en uppgående trend i antalet besökare (plus 18 procent) och den vill vi hålla i, säger Lars Beckman.

Museets lokaler har vuxit med 25 kvadratmeter till dagens 155. Nästa steg blir att göra lokalerna attraktivare, till exempel genom ny teknik.

– Den här säsongen har vi gått ut och äskat extra medel efter 30 år som stiftelse och 25 år i Syntorp. Kommunen satsar 25 000 kronor i år. Hittills har dock bara pengarna från familjen Torstensson (25 000 kronor) nått oss. Tanken är att IF Metall och Sparbanken ska skjuta till lika mycket. Som det ser ut idag kanske det blir så att satsningarna inom det vi kallar för "steg II" som vi planerade för i sommar får vänta till 2019, utvecklar Lars Beckman.

Gusums Bruksmuseum ser redan effekter av påbörjade miljöinvesteringar. Genom att bland annat byta lysrör har energikostnaden reducerats.