LÄS MER: Beslutet: Ridklubben läggs ner.

För helåret betalas 40 000 kronor till klubbens fritidsverksamhet Frita i stallet. Enligt klubbens begäran får också föreningen 34 000 kronor som stöd till särskilda foderkostnader på grund av sommarens torka. Priset på höbalar har stigit från 400 till 1 250 kronor per bal under säsongen.

Däremot säger kommunstyrelsen nej till att täcka personalkostnaderna för en heltidsanställd stallskötare. Frågan om ett tidsbegränsat stöd för att täcka halv personalkostnaden fram till mars 2020 utgick på dagordningen eftersom klubben har beslutat att avveckla verksamheten i sommar.

– Det är jättetråkigt för klubben att det blir så här. Men någonstans måste vi på kommunen säga stopp. Om vi särbehandlar Hammarkinds Ryttarkamrater skulle det innebära att alla andra föreningars verksamheter skulle behandlas på ett liknande sätt. Det må så vara en önskan, men ekonomiskt håller det inte. Kommunen står inför stora utgifter de närmaste åren, säger Ted Starkås (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vad som händer med stallet som ägs av Valdemarsviks kommun är oklart, säger kommunalrådet Jenny Elander Ek (C).

– Det måste vi få återkomma till framöver. Först av allt ska vi respektera beslutet att föreningen läggs ned och att medlemmarna får landa i det.

Det får bli en senare fråga vad vi gör med stallet och fastigheten. I nuläget är det ingen brådska. Det får ta den tid det tar med ärendet.

LÄS MER: "Allvarligt ekonomiskt läge för klubben"