Marianne Svensson, Ringarum, förstanamn på listan, har varit kristdemokrat i snart 50 år. Hon räds inte dagens opinionssiffror för partiet.

– Nej, det har gått i vågor under åren. Det brukar alltid lösa sig i valet. De senaste rapporterna pekar i alla fall på runt fem procent hos några opinionsinstitut, däremot ligger KD lägre i Sifos mätningar, förklarar hon.

Marianne Svensson lockades i vuxen ålder av partiets kristna grundsyn. I lokalpolitiken lutar sig KD mot en palett av aktuella frågor.

– Vi stöder tanken på trygghetsboende på varje ort i kommunen, mindre förskolegrupper och möjligheter till dagbarnvårdare på kvällar och nätter. Andra idéer tar upp en levande landsbygd och att skapa förutsättning för nyanlända att få kontakt med och arbete hos lokala företag i Valdemarsvik.

Kristdemokraterna framhåller värderingarnas återkomst och människors lika värde.

– Vi vill ha ett samhälle tar man tar hand om varandra. Förstagångsföräldrar ska erbjudas föräldrastödsprogram och familjerådgivning, utvecklar hon.

Kristdemokraternas kommunfullmäktigelista för Valdemarsvik: 1) Marianne Svensson, fd kyrkokamrer, 2) Leif Jonsson, skogsbrukare, 3) Annelie Noort Leliveld, campingföreståndare, 4) Åsa Klepek, egenföretagare, 5) Stefan Hellman, handlare, 6) Ulrika Raninger, sjuksköterska, 7) Stig Svensson, pensionär, 8) Elisabet Karlsson, lärare, 9) Joel Hellman, markarbetare, 10) Siv Gudjonsson, undersköterska, 11) Bengt Svensson, egenföretagare, 12) Eva-Lena Henriksson, vårdbiträde och 13) Bo Svensson, egenföretagare.