Gravkorsen från 1700 och 1800 –talen är en intressant del av bygdens historia. De plockades fram från sina gömslen 2016, totalt ett 20-tal och är både från gamla och nya kyrkogården. Tryserums kyrka byggdes 1785.

Det är trion Sven Bråkenhielm, Håkan Svensson och Göran Segergren i Tryserums hembygdsförening som drivit projektet och nu tackades på gudstjänsten för sina insatser. Ett gediget och tålmodigt arbete med att tolka texter på korsens flöjlar, ta fram släkthistoria, rengöra korsen, få bort gammal rost, renovera och behandla. Nu går de en ny renässans till mötes på en kyrkvägg och man fascineras över vilket skickligt smidesarbete de är.

Sven Bråkenhielm guidade besökarna genom korsens historia.

Artikelbild

| Dragspelsmusik med Lars-Åke Carlsson och Bo Andersson.

Håkan Svensson har tillverkat fästena för att sätta upp dem på väggen.

– De måste vara anpassade efter varje kors för de är så olika, säger han.

Bakom hemvändardagen står hembygdsföreningen, kyrkan och Röda Korset. Mycket folk samlades vid kyrkstallarna, lyssnade på dragspelsmusik av Lars-Åke Karlsson och Bo Andersson, köpte korv, lotter, fika. Man kunde också titta på hembygdsföreningens samlingar. Hur gammal traditionen är vet ingen säkert. Söderköpings Tidning skrev 28 maj 1898 ”till kyrkan vallfärda stora menniskoskaror milslånga vägar men hvarifrån denna sed, som pågått flere mansåldrar tillbaka, härleder sig ha vi icke kunnat få någon upplysning om ”.