Malin Österström, näringslivsutvecklare på Valdemarsviks kommun, berättar att kommunen gärna hjälper till om den bara kan.

– Frågan har blivit stor, inte minst på sociala medier. Gatu- och fastighetskontoret utreder frågan vidare. Det är semestertider, men vi gör så gott vi kan. Tyvärr är det inte så stora ytor vi kan erbjuda.

Hon förklarar att det kan bli arbetssamt att till och med få ihop enstaka balar på de kommunala grönytorna som är aktuella i diskussionen.

– Men allting som bidrar är positivt. Läget är kritiskt och jättetråkigt. Det råder dessutom vattenbrist och bevattningsförbud i Gryt och Skeppsgården. Tillsammans får vi hjälpas åt och prioritera för att spara resurser. Det vi vet i dag är att det finns ytor i Gusumsområdet som går att slå och jag har också haft kontakt med en lantbrukare som vill nyttja det. Det är först till kvarn som gäller. Nästa steg blir att hitta grönytor i Valdemarsvik med omnejd.

Tidningen kunde redan i torsdags berätta att även Söderköpings kommun står beredd att hjälpa lantbrukarna i extremtorkan.