Larmet om den misstänkta branden kom till larmcentralen vid 20.26 på lördagskvällen. En inringare hävdade då att hen kände röklukt från skogen och påstod samtidigt att det såg ut som en rökridå en bit framåt i markerna. Platsen för händelsen var Kårtorp, på höger sida om Falerumsvägen. Räddningstjänsten genomsökte området, men hittade ingen brand och har lämnat stället utan att ha behövt vidta någon åtgärd.