Länsstyrelsen satsar 1 750 000 kronor som öppnar för åtta kommuner att göra en bred satsning på förberedande körkortsundervisning för nyanlända och andra grupper som står långt från arbetsmarknaden. Bakgrunden är ett framgångsrikt pilotprojekt som startade i Valdemarsviks kommun under våren 2016 – med ekonomiskt stöd från länsstyrelsen – och nu banat väg för en större kommunövergripande satsning.

– Den förberedande körkortsundervisningen riktas till nyanlända och andra grupper av kommuninvånare som står långt från arbetsmarknaden. Målet är att öka förutsättningarna för att deltagarna – efter att ha deltagit i den förberedande körkortsutbildningen – ska anmäla sig till en trafikskola och kunna klara av att ta sitt körkort. Körkort är viktigt för att kunna få ett arbete, men det ökar också möjligheten att bosätta sig på landsbygden dit inte alltid länstrafikens bussar går, berättar Djamal Hamaili, samordnare på integrationsenheten vid Valdemarsviks kommun.

Vägen till ett körkort kan kännas lång för de flesta. För nyanlända är den oftast både längre och svårare.

Artikelbild

| Litteratur för trafikskoleelever. Grunden för det lyckade pilotprojektet lades i Valdemarsvik.

Ted Starkås (S), kommunalråd:

– Det känns bra att vi i Valdemarsvik får bekräftelse för vårt arbete inom det här området och att det nu blir ett regionalt projekt. Allt tack vare vår mycket kunniga och drivna personal.