– Från mitt perspektiv gick mötet bra. Jag beskrev bakgrunden till Valdemarsviks kommuns och sektor BUA:s ekonomiska läge (Barn, utbildning och arbetsmarknad) och det emottogs bra. Nu sammanställs uppgifterna så att alla får del av dem, säger sektorchefen Caroline Hedvall.

Förskolechefen Mimmi Trysberg förklarade vidare hur barnen på Ringarum skola ska grupperas till hösten.

– Det kom frågor om paviljongen och inskolningen för fyraåringarna som Mimmi Trysberg med personal tar med sig i den fortsatta planeringen av höstens organisation i Ringarum. Jag uppfattade att föräldrarna var nöjda efter mötet och någon förälder uttryckte att de litar på att Mimmi och personalen gör en bra planering av förskolans verksamhet och att de känner sig trygga med det, förklarar Caroline Hedvall.

Bakgrunden till mötet i onsdags kväll var att Valdemarsviks kommun på grund av sparbetinget ser över hela organisationen och att det därför lär bli aktuellt med omgrupperingar när antalet barn i höst förväntas bli färre. Samtliga sektorer ställer om respektive verksamheter för att spara och hålla igen för att på så sätt komma tillrätta med underskottet på 17 miljoner kronor.