Kassören Tommy Larsson framhåller stödet från Valdemarsviks kommun (Mikael Jonsson) och Sparbanken (Roger Östling) som hjälpte Lions.

– Av cirka 80 000 kronor i inkomster går ungefär hälften bort till olika omkostnader. Marknaden har definitivt en framtid även om inte antalet knallar ökar. Den långa traditionen och intresset från människorna i trakten talar för oss. Likaså om det är fint höstväder som det var i år. För Lions Club Valdemarsvik är det i särklass den största inkomstkällan som föreningen har under ett verksamhetsår, säger han.

Vinsten går till behövande. Från Lion Clubs internationella och nationella hjälpprogram till lokala stödinsatser på förenings- och familjenivå.

– Barndiabetesfonden och Barncancerfonden brukar vi stödja. En och annan familj skriver också brev till oss och förklarar deras dåliga ekonomiska situation. Lions Club Valdemarsvik har även ett Lions-stipendiat på 5 000 kronor till kommuninvånare som utfört en speciell insats.

Vi kanske inte ska räkna med fler än 80 knallar framöver?

– Nej, jag tror inte det. Blir det för många försäljare får de inte sälja. Publikmässigt är det också svårt att dra ihop flera människor. Det blir förstås mest besökare som bor häromkring plus en och annan besökare utifrån som hittar hit när det är marknad, säger Tommy Larsson.

Lions Club Valdemarsvik har tidigare redogjort för att det sjunkande antalet försäljare också kan bero på skärpta rutiner för kassaregister, kvittokrav, nya skatteregler vid försäljning och smalare varuutbud. Trenden är nämligen i stort sett densamma över hela Sverige.