Anders Sjölander (M) är en av kommunens sju revisorer, vilket han varit sedan ungefär ett år tillbaka. Han står nu som fjärdenamn på Moderaternas vallista till kommunfullmäktige och har meddelat att han därför avsäger sig uppdraget som kommunrevisor. Eftersom kommunrevisorerna granskar kommunens verksamhet måste de stå fria och inte själva ha ansvar i verksamheten. Därför kan en kommunrevisor inte samtidigt sitta som ledamot i fullmäktige.

Moderaterna har i dagsläget sex ledamöter i kommunfullmäktige och Anders Sjölander menar att möjligheten till att han kommer in i fullmäktige är "överhängande". Anledningen till att han nu vill satsa på politiken är för att han är missnöjd med hur kommunen sköts idag, säger han:

– Vi är ingen vidare arbetsgivare och kostnaderna skjuter i höjden. Detta vill jag försöka ändra på. Det finns en fantastisk potential i Valdemarsvik, både i natur och miljö men även bland företag och entreprenörer.