– Alliansen går till val tillsammans. Vi är samspelta, har kul och har styrt tidigare under ganska lång tid. Det största partiet – sannolikt centern eller moderaterna – får vid en eventuell valseger posten som kommunstyrelsens ordförande. För väljarnas del kommer politiken bli tydlig.

Oppositionsrådet Anna Nilsson poängterar att kommunen måste bli bättre som arbetsgivare, öka stödet till nya chefer och lyssna på medborgarna.

– Framför allt behövs det en tydlighet när gäller att informera personalen. Dels är det svårt att få information som anställd. Dels är informationen inte alltid rätt. Fungerar informationen åt båda hållen – och att synpunkterna verkligen går fram – blir det mycket lättare att utveckla Valdemarsviks kommun.

Hon fortsätter.

– Socialdemokraterna tycks redan ha bestämt hur partiet vill att centrumutvecklingen ska se ut med bussar, gågator och gamla stationshuset. Vi anser att affärsinnehavare och kommuninvånare i större utsträckning bör vara med under processen för att på så sätt få hela bilden klar för sig, säger hon.

Invandring och integration blir en annan kärnfråga när Valdemarsviksborna går till val den 9 september.

– Får Moderaterna makten ökar kravet för att få ekonomiskt bistånd. När staten slutar att betala för nyanlända är tanken att de kan svenska och är redo för arbetsmarknaden. Kommunen kan inte då ta på sig att börja och betala ut för nästa bidragsperiod utan motkrav. Här måste man bjuda till! Det som är bra på riksnivå är att moderaterna har linjen klar när det gäller migrationsfrågor till skillnad från socialdemokraterna som svänger fram och tillbaka.

I lokalpolitiken hävdar Anna Nilsson att det är betydelsefullt att prata med samtliga partier i kommunfullmäktige då de alla är valda på demokratisk väg.

– Vi kan inte bortse från det. Mandaten partierna får kommer av röster som kommuninvånarna lagt. Däremot inte sagt att man ska lova att styra tillsammans med vem som helst. Här är till exempel Vänsterpartiet ett lika svårt val för oss som Sverigedemokraterna. Men att prata med alla och behandla dem lika är viktigt. I första hand går vi till val som en allians. Nästa steg blir att prata med andra partier. Här styr valresultatet hur vi gör.

Kommer Moderaterna att samarbeta med SD i Valdemarsvik?

– Det kan jag inte svara på idag. Men troligtvis blir det inte så. Ingen av oss känner till dem som toppar listan. Lika lite vet jag om de har några lösningar på kommunens problem. Jag vill att väljarna ska ta sig en allvarlig funderare på vem man tycker bland partiernas toppkandidater är bäst lämpad att ta hand om ungarna i skolan eller våra föräldrar när de blir gamla, säger Anna Nilsson.