Gäst på mötet var partiets nye landsbygdspolitiske talesperson John Widegren. En mängd olika frågor diskuterades som till exempel det nya politiska landskapet, landets livsmedelsförsörjning, äganderättsfrågor samt jakt och fiskefrågor. John Widegren beskrev också turbulensen avseende regeringsbildningen efter riksdagsvalet och en bild av hur riksdagsarbetet fungerar idag.