Den omfattande saneringen vid Gusums bruk är klar. Nu återstår det att göra området mer attraktivt för att locka besökare. Gusums bruksmuseum har en plan.

– Vi tycker det vore perfekt för oss att flytta in i röda ladan. Men först måste vi kolla upp om förutsättningarna finns, vi har vissa önskemål inför en flytt, säger Lars Beckman, ordförande i stiftelsen Gusums Bruksmuseum.

Det tydligaste önskemålet handlar om att låta museet vara öppet enbart på sommaren.

Artikelbild

| Försvinner? Om planerna går i lås kan Gusums bruksmuseum snart flytta ut från Syntorp.

– Om vi flyttar till röda ladan går det inte att ha vinteröppet. Vissa av föremål klarar inte av att stå i en kall lada, även om vi hoppas få ha vinterförvaring i lokalerna på andra sidan ån, säger Beckman.

Då 70 procent av museets besökare kommer på sommaren tror inte stiftelsen att man förlorar på att ha stängt under vintern.

En eventuell flytt till röda ladan handlar enligt Beckman om så mycket mer än bara nya lokaler.

– Vi måste göra museet mer levande. I dag räcker det inte med att bara ställa ut föremål. Vi måste bli bättre på att berätta historierna bakom föremålen. Vi behöver också få möjlighet till lokalytor som tillåter tillfälliga utställningar som kompletterar vår verksamhet.

Inspiration hämtas från andra museum, bland annat arbetets museum i Norrköping.

– Vi har arrangerat en workshop för styrelsen, varit på flera studiebesök och deltagit i utbildningen ”Lilla museiskolan” där vi fått många idéer inför flytten som vi ser som en nödvändig omstart, säger Lars Beckman.