Det beslutades på måndagens sammanträde. Föreningen har tidigare fått 1 137 500 kronor från Trafikverket för dels förbättrad framkomlighet för jord- och skogsbruksfordon, dels för ökad trafiksäkerhet. Kommunstyrelsen motiverar avslaget med att det " i dagsläget inte finns medel i kommunens budget till sådana bidrag".