Men det var inte på grund av ålderstecken, som den tidigare gång- och cykelbron fick ge vika. Själva orsaken till brobytet går att hämta i det faktum att ekor och snipor, som Valdemarsviks träbåtsklubb ställer ut i hamnen, inte har haft möjligt att komma under bron. Samtidigt behövdes en ny bro på en annan plats i kommunen.

Den nya bron blir således högre och avsikten är, när övergången inom kort har fixats till, att det ska byggas bryggor längs med åns båda sidor upp mot moderbron, den så kallade Smålandsbron, som finns cirka 50 meter uppströms. Smålandsbron är inte att jämföra med Checkpoint Charlie, men är dock en gränsövergång mellan landskapen Östergötland och Småland.

Den tidigare bron, som lyftes bort i måndags, är helt intakt och kommer att passa som hand i handske, över Gusumsån vid Vargbrogärdet i Gusum.

– Den gamla bron i Gusum har varit utdömd under en längre tid på grund av rostangrepp, säger Göran Roback från kommunen, som tillsammans med flera andra just nu arbetar med ett rejält lyft av hamnmiljön i den inre delen av Valdemarsviken.

Det är för övrigt Göran Roback, som har varit brobyggare, av den nya övergången, som mycket väl kan benämnas Lilla Smålandsbron. För även här handlar det förstås om att ta sig mellan Östergötland och Småland när man nyttjar bron.

Än är den dock inte användbar.Det fattas en del tiljor samt räcken.

– Vi vet inte exakt när den blir färdig, men det måste ske innan sommarruschen sätter igång, säger Göran Roback.