NT har tillsammans med polisen tittat närmare på höstens polisanmälda viltkollisioner i Valdemarsviks kommun. Under perioden 1 september till 1 december finns ett 40-tal ärenden inskrivna där bilförare krockat med älg, dovhjort, vildsvin och rådjur. Tryserum toppar statistiken med elva anmälningar under hösten. Länsväg 212 (Grytsvägen) och vägnätet runt Ringarum och Gusum (länsvägarna 732, 738 och 777, 815 och 820) har vardera sju viltkrockar bokförda. Från E22 rapporteras om tre polisanmälda ärenden. Resterande polisanmälningar ligger utspridda över hela kommunen i småposter.

Björn Öberg; polisens presstalesperson:

– Majoriteten av olyckorna – 25 stycken – har skett antingen under eftermiddagar eller på kvällstid, det vill säga mellan klockan 15.30 och 23.00. Jag råder alla att ta det försiktigt på vägarna, släppa på gasen och vara vaksamma. Men ibland hjälper inte ens det. Plötsligt står viltet bara mitt på vägen!