– Översynen är inte klar. Målsättningen är att det ska vara klart i slutet av mars. Därefter sker en successiv avveckling av de cirka 130 av 242 lokala kontor utifrån budgetläge och framtida behov, förklarar Maria Hillborg, pressekreterare hos Arbetsförmedlingen i Stockholm.

Arbetsförmedlaren Örjan Kasselstrand har jobbat på Valdemarsvikskontoret sedan 1997. Han oroas över utvecklingen och tystnaden.

– Var är diskussionerna och de politiska rösterna när vi pratar om ett jättevarsel som berör 4 500 medarbetare? Det är knäpptyst överallt. Jag har ingenting emot att det tas beslut om att förändra verksamheten för att passa en mindre budget, men det här är ju någonting helt annat. Personligen anser jag att vi gör ett jättebra arbete på mindre orter där vi är igenkända av företag och arbetssökanden.

Artikelbild

| AF planerar att stänga mer än hälften av alla kontor i Sverige - där hamnar även Valdemarsvik.

Det finns med andra ord skillnader?

– I Stockholms innerstad är det säkert svårare än här att få tag på rätt person eller handläggare och kanske blir bollade fram och tillbaka. Å andra sidan har arbetssökande också andra förutsättningar att klara sig själva. Vi är digitaliserade, utvecklingen fortsätter, men här går det för fort fram. I Valdemarsvik finns det fortfarande områden som inte har tillgång till fiber, säger Örjan Kasselstrand.

Hur viktigt är det personliga mötet med arbetssökande längst bort från arbetsmarknaden?

– Helt avgörande om lokalkontoret skulle försvinna. Många kommer att få det tuffare. Frågan är vem som ska hjälpa dem och alla andra som har det svårt. Privata alternativ och matchningsspecialister? Nej, steget är för långt jämfört med hur det är idag.

Arbetsförmedlingen lyfte i veckan fram att samverkan med kommuner och andra myndigheter nu blir ännu viktigare för att ha bokade fysiska möten. Merparten av kontoren som hotas av nedläggning är små till storleken och finns i glesbygden. Dit hör även mellanstora kontor

som ligger nära andra kontor som är lokaliserade vid en knutpunkt. Omfattande neddragningar är att vänta i storstadsområdena och mellanstora städer. Tydligast blir dock skillnaderna vid små och mellanstora kontor på mindre orter, där antalet medarbetare kommer att vara för få för att dels kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet och dels ha en hållbar arbetsmiljö, uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Fotnot: Mellan 2015 och 2017 lades 78 kontor ned. Förvaltningskostnaden (löner, lokaler etc) uppgick till 8,2 miljarder kronor förra året.