Åsa Willsund, presstalesperson hos polisen, förklarar att ledningscentralen alltid ger hög prioritet till nya ärenden när larmet först kommer in.

Båt- och båtmotortjuvar har enligt hennes erfarenhet en tendens att slå till nattetid och ofta på platser som bedöms att polisen inte finns på.

När ärendet påbörjats och resursläget medger det skickas polispatruller och hundförare till platsen för att metodiskt försöka "ringa in" tjuvarna.

– Båtägaren kan då ge sig ut i bil och ställa sig och obeservera i närheten av båtuppläggningsplatsen eller där båten låg i sjön för att hjälpa polisen. Passerar det då en bil som förmodas ha med stölden att göra är det värdefullt att anteckna registreringsnummer, bilmodell och eventuellt följa efter och rapportera till polisen vilken väg den kör så att fordonet kan kontrolleras. Att kunna gripa en misstänkt på bar gärning är riktigt bra, säger hon.

Polisen bedömer från fall till fall vad en brottsplatsundersökning kan ge. I ärenden där brottet har inträffat inom ett spann på kanske månader och brottsplatsen ligger utomhus – som i fallet med båtinbrotten i Sandvik – är det nästintill omöjligt att hitta färska spår.