– Hade vi fått fyra, fem röster till i valet 2014 hade vi suttit på två mandat i fullmäktige, varit tungan på vågen och sannolikt stöttat Alliansen. Skillnaden är inte större när vi sammanhanget pratar om några hundra röster på oss i hela Valdemarsvik, säger Anders Bockgård, skogsbrukare och författare.

Han pratar om att samarbete måste genomsyra det politiska arbetet i en kommun. Kommuninvånarnas bästa måste alltid komma först.

– Jag gillar debatter och att provocera. Redan när jag arbetade för Kommunal Samverkan på 80– och 90-talet tog jag upp att det borde samarbetas mer, men frågan blev inte så väl mottagen. Idag tycker jag i alla fall att Landsbygdspartiet blir bättre behandlat och att jag respekteras i politiken.

Artikelbild

| Anders Bockgård (LPo) i talarstolen under en kommunfullmäktigedebatt i Folkets hus.

Partiets valfrågor är mycket lokalt präglade. Landsbygdspartiet vill bland annat att resurserna till skolorna – oavsett om de är kommunala eller friskolor – fördelas rättvist och jämlikt. Fler idéer: busstationen blir kvar, stationshuset renoveras och utnyttjas igen, ingen återvinning på Kolplan till förmån för en busslinga som löser de bökiga busstoppen på Storgatan. Partiet tycker vidare att pensionärna i större utsträckning ska få vara med och utforma framtidens äldreboende i centrala Valdemarsvik, ett mer levande centrum samt låta orten bli en vargrevirfri kommun. Vargfrågan är särskilt het.

– Här pratar vi om stora motsättningar. Det finns människor på landet som inte har djur eller inte är jägare som är för varg. Jag förstår inte all empati och hur vi fascineras av detta rovdjur? Det är sällan man hör några sympatier för de utsatta betesdjuren! Vargen måste jagas betydligt hårdare.

Bockgård igen:

– Landsbygden behandlas styvmoderligt. Det pratas ganska mycket, men det händer ingenting. Tyvärr får det mig att bli orolig för framtiden. Jag gillar debatter och vill inte se färre fullmäktigesammanträden framöver. Så många fler arenor än just fullmäktige har vi inte att föra ut partiets budskap på.

Landsbygdspartiet driver även frågor som att lokala företag skall prioriteras vid upphandlingar, samverkan med övriga småkommuner i regionen, ökat inflytande för kommunfullmäktige och slopad arvodering till ledamöterna. På årsbasis handlar det om att spara 100 000 kronor inklusive milersättning.

– Vi har fått för lite gehör för våra frågor. Antingen har vi dåliga idéer, är dåliga pedagoger eller så har de andra partierna lite svårt att fatta.