– Företag behöver vinster för att kunna investera i verksamheten och så måste det vara. Men vinstintresset får aldrig innebära färre personal på boendena eller att servicen för de äldre försämras. Det är inte godtagbart, fastslår Siv Lindgren, PRO Gusums styrelse.

PRO:s medlemmar har nu sagt sitt och sammanfattar PRO:s yttrande över Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

– Vårt svar utgår ifrån de äldres perspektiv. Varenda krona behövs i äldreomsorgen. Äldreomsorgen är underfinansierad idag. Eventuella vinster måste återinvesteras i verksamheten och komma de äldre till del, säger Christina Tallberg, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, i ett pressmeddelande.

Hon förvånas över att Socialdemokraterna diskuterar en vinstbegränsning för i första hand skolan när det inte kan ha undgått någon att äldreomsorgen också har problem.

– Att vänta med en reglering av äldreomsorgen gör att mer resurser hinner försvinna ur välfärden. Det har vi inte råd med, förklarar Christina Tallberg.

PRO stödjer till stora delar utredningens förslag om att välfärden måste regleras. Stora vinstuttag får konsekvenser för äldre personer och det påverkar kvaliteten inom vård och omsorg. Däremot hade PRO förväntat sig mer genomgripande förslag. Bland annat saknas en analys av för- och nackdelar med ett vinsttak under sju procent liksom en nogrann undersökning av lagen om valfrihetssystem.

PRO slår fast att välfärden inte är en vanlig marknad. Tjänsterna finansieras genom skattesystemet och välfärdstjänster som vård och omsorg är en grundläggande rättighet som alla oavsett betalningsförmåga ska ha tillgång till efter behov, uppger PRO.

Siv Lindgren igen:

– PRO Gusum får då och då besök av tjänstemän som informerar om vård och färdtjänst i kommunen. Hemtjänsten och boendena i Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum för mycket beröm för god service. Kritiken mot vårdcentralen gäller framför allt långa väntetider för att få träffa en läkare. Vi måste få hit fler läkare till orten.